Litania w czasie utrapienia

przez | 27 kwietnia, 2022

Litania w czasie utrapienia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Wspomożycielu i Obrońco nasz, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ucieczko i Mocy nasza,

Boże, w którego mocy jest śmierć i życie
Boże, który czynisz bogatym lub ubogim, poniżasz lub wywyższasz
Boże, który wysłuchujesz pokornych, a oblicze pysznego upokarzasz
Boże, któremu dobrze są znane nasze słabości

Żeśmy zgrzeszyli, przepuść nam, o Boże.
Żałujemy tego z całego serca,
Dla Jezusa Chrystusa, Syna Twego,
Dla Jego nieskończonych zasług,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od sprawiedliwie zasłużonej kary,
Od gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od zemsty, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od zaślepienia duchowego,

Od ducha nieczystości,
Od ducha pychy,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od nawałnicy i gradu,
Od zaraźliwych i niebezpiecznych chorób,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś się nad nami zlitował,
Abyś grzechy nam odpuścić raczył,

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś wszystkim rządom i przełożonym mądrości i żarliwości ku pomnażaniu Twojej chwały użyczyć raczył,

Abyś kapłanami i wszystkimi przewodnikami dusz, dla naszego zbawienia rządzić i kierować raczył,
Abyś wszystkie błądzące owieczki do prawdziwej owczarni i pod jednego Pasterza zawrócić raczył,

Abyś nie dopuszczał, byśmy byli kuszeni ponad siły,
Abyś wszystkich naszych dobroczyńców raczył obdarzyć wiekuistym dobrem,
Abyś raczył dać wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Panie, nie postępuj z nami według nieprawości naszych.
W: I nie oddawaj nam według grzechów naszych.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci, ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.