Modlitwa do swojego patrona

Modlitwa do swojego patrona

Święty…, którego imię na chrzcie

świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.

Uproś mi światło i dar rady w

wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach, i przeciwnościach,

kieruj moimi krokami, ręce moje

nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce

i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.

Racz mi Twoją możną przyczyną wyjednać

u Boga łaski i dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu,

abym kierowany przez Ciebie wiernie

służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach,

a kiedyś wraz z Tobą radował się w niebie na wieki. Amen.