Modlitwa do świętego patrona

Modlitwa do świętego patrona

Święty N., którego imię noszę,

Patronie mój najmiłościwszy,

Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię,

abyś mnie swoim wstawienictwem przed Bogiem wspierał i ratował we

wszystkich potrzebach moich i wyjednaj mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.

Spraw to, o drogi mój Patronie,

abym Bogu dochował wierności

pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył

sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.