Modlitwa fotografa

przez | 6 lutego, 2023

Modlitwa fotografa

Boże, Piękności nieskończona i Miłośniku piękna. Dziękuję Ci za wspaniałe dzieło

stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia, którego

dokonałeś przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który mi o tych dziełach przypomina, prowadzi

mnie do ich głębszego rozumienia i daje mi udział w Twoim boskim życiu.

Wejrzyj na mnie w swoim miłosierdziu i udziel mi łaski umiłowania prawdy,

dobra i piękna. Spraw, za przyczyną świętej Weroniki, która na swej

chuście otrzymała odbicie oblicza Twego Syna, aby

wykonywane przeze mnie pamiątki religijnych wydarzeń, przypominały

moim braciom i siostrom o Tobie i Twojej do nich miłości.

Pomóż wszystkim wytrwać w łasce, którą im

ofiarowałeś w sakramentach świętych.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.