Modlitwa skuteczna o uzdrowienie

przez | 6 lutego, 2023

Modlitwa skuteczna o uzdrowienie

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za

zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby

mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie.

Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest

Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa

od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno

być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki.

Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia.

Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą

najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie

przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono

w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji,

nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj

jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij

mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia

wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu

imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.