Modlitwa Jana Pawia II do Matki Bożej Bolesnej

modlitwa
modlitwa

Modlitwa Jana Pawia II do Matki Bożej Bolesnej

O Matko, zjednoczona z Jezusem w Jego męce i śmierci! O Matko, zjednoczona z Chrystusem w dziele Odkupienia człowieka i świata! O Matko, której duszę przenika

miecz z proroctwa Symeona, “aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35), niech wobec Cienie zamysły serc naszych stają się zawsze jasne i przejrzyste! Niech przenika je światło Chrystusowego Krzyża, odbite w Twoim Niepokalanym Sercu.

Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.