Nowenna do Matki Pięknej Miłości

przez | 21 listopada, 2021

Nowenna do Matki Pięknej Miłości

Pieśń na powitanie:
O Maryjo witam Cię,
O Maryjo kocham Cię,
O Maryjo proszę Cię,

błogosław dzieci swe! (3 razy)
Antyfona:
Wszystka Piękna jesteś, o Maryjo,
Matko Pięknej Miłości!
Tyś chlubą i radością narodu naszego,

Dziewico najroztropniejsza,
Matko najłaskawsza,
Orędowniczko grzeszników,
Wstawiaj się za nami do Jezusa Chrystusa.
O Matko Pięknej Miłości, módl się za nami!

Amen.

Modlitwa przed wizerunkiem Matki Pięknej Miłości

O Matko Pięknej Miłości, czczona w tym świętym obrazie, wpatruję się w Twoją twarz. Jesteś piękna i tak uważna, jak troskliwa matka. Oczekujesz mnie, czekasz na moje wyznanie, słuchasz i zachęcasz:

“Pójdźcie do Mnie, dzieci moje, wyczerpnij- cie łaski zdroje; kto Mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da”.

A więc przychodzę. Jestem przed Tobą i z całym zaufaniem otwieram swe serce. Przynoszę Ci moją radość i smutek, ból i udrękę, moje dobre uczynki, których tak mało, i moje wady,

słabości i grzechy, których tak wiele. Ale tyś Matką Miłosierdzia, Matką Pięknej Miłości. Przy Tobie ucisza się moje serce.

Najłaskawsza, najlitościwsza, słodka Panno Maryjo, wiem, że nie odwrócisz ode mnie swego oblicza. Zbliżam się więc do Ciebie jak dziecko do najlepszej Matki i błagam, byś mi

wyjednała u swojego Syna miłosierdzie i przebaczenie grzechów, abyś raczyła pocieszyć mnie w utrapieniach. Ale Syn Twój Jezus pouczył nas, że przed otrzymaniem daru należy już dziękować, więc dziękujemy Ci, Matko, za łaski udzielone nam i wszystkim Twym dzieciom.

Podziękowanie:

1. Za to, że orędujesz za nami u Jezusa –
2. Za to, że mamy Ojca Świętego i naszych Pasterzy –
3. Za to, że jesteś uzdrowieniem chorych i pocieszycielką strapionych –
4. Za to, że uczysz nas miłować Boga i ludzi –
5. Za to, że oddalasz od nas pokusy szatana –

modlitwa

modlitwa

6. Za to, że upraszasz łaskę żalu i pokuty grzeszącym –
7. Za to, że dla nas jesteś ucieczką grzeszników i matką miłosierdzia –
8. Za to, że pod krzyżem przyjęłaś nas wszystkich za swoje dzieci –
9. Za to, że przygarniasz do swego serca dzieci dobre i złe –
10. Za to, że polskie matki rodzą dzieci i dobrzeje wychowują –
11. Za to, że możemy zawsze z ufnością uciekać się pod Twoją obronę – dziękujemy Ci, Matko Pięknej Miłością

Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy

Prośby

1. O opiekę nad Kościołem, Ojcem Świętym i naszymi Pasterzami –
2. O liczne powołania kapłańskie i zakonne z naszych rodzin –
3. O opiekę i błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny i rządzących –
4. O zdrowie i pociechę dla chorych i cierpiących –
5. O uzdrowienie alkoholików i wszystkich uzależnionych i zniewolonych przez grzech –
6. O błogosławieństwo Boże dla naszych małżeństw i rodzin –
7. O zjednoczenie i trwałą miłość dla małżeństw i rodzin rozbitych –

8. O religijne i moralne wychowanie dzieci w rodzinach i szkołach –
9. O szczęśliwą śmierć i zbawienie wieczne dla nas i wszystkich odkupionych Męką Chrystusa.
10. O szczęście i radość wieczną dla naszych zmarłych – prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Pieśń: Idźmy, tulmy się jak dziatki do Serca Maryi Matki, czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud.

Idźmy, idźmy ufnym krokiem, rzewnym sercem, łzawym okiem. To Serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios.

Modlitwa Jana Pawła II

Witaj, o Matko, Królowo świata. Ty jesteś Matką Pięknej Miłości. Ty jesteś Matką Jezusa, źródła wszelkiej łaski, wonią wszystkich cnót, zwierciadłem wszelkiej czystości. Ty jesteś pociechą w płaczu, zwycięstwem w walce, nadzieją w śmierci. Jakże słodkie jest

Twe imię w naszych ustach, jak miłą harmonią w naszych uszach, jakim upojeniem w naszym sercu! Ty jesteś szczęśliwością cierpiących, koroną męczenników, pięknością dziewic.
Błagamy Ciebie, doprowadź nas po tym wygnaniu do Twego Syna, Jezusa. Amen.

Druga Modlitwa Jana Pawia II

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów w sakramencie

Pokuty, który przynosi spokój duszy. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść

wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa Jana Pawia II do Matki Bożej Bolesnej

O Matko, zjednoczona z Jezusem w Jego męce i śmierci! O Matko, zjednoczona z Chrystusem w dziele Odkupienia człowieka i świata! O Matko, której duszę przenika

miecz z proroctwa Symeona, “aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35), niech wobec Cienie zamysły serc naszych stają się zawsze jasne i przejrzyste! Niech przenika je światło Chrystusowego Krzyża, odbite w Twoim Niepokalanym Sercu.

Amen.

Modlitwa o. Bernarda pasjonisty do Matki Pięknej Miłości

O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej boleści, pozwól mi kochać Boga; kochać Go sercem własnym i serc milionami; kochać bez granic i miary, kochać

tak, jak On sam kochać się kazał. O Matko moja droga, Ty jesteś Niepokalana, ja zaś zbrukany grzechem. Pozwól mi, Matko, i dopomóż podnieść się z mojej nędzy.

Kocham Cię, Maryjo, i dlatego, że Cię kocham, dlatego by odwzajemnić się Tobie za tę miłość przeogromną, która kazała Ci tyle za mnie cierpieć, dla Ciebie

Matko zerwę z moim grzechem. Wiem, że dużo mnie to będzie kosztować, ale zadam sobie ten gwałt, dlatego, że Ciebie kocham. Maryjo, Tyś Matką moją a jam dziecko Twoje, pozwól mi więc upodobnić się do Ciebie.

Modlitwa należących do Rodziny Matki Pięknej Miłości

O Matko Bolesna, Niepokalana Matko Pięknej Miłości, która uczestniczyłaś w męce i śmierci Syna Twego jedynego, pomóż nam zrozumieć, że zsyłane na nas przez

Opatrzność próby życia są darem miłości Bożej. Pomóż nam wypełnić ofiarę do końca z myślą o zbawieniu dusz, dla których z naszego cierpienia może wytrysnąć światło.

Pomóż nam cierpieć tak, jak Ty cierpiałaś: z wiarą, miłością i nadzieją, że nasze cierpienie niezawodnie przemieni się w radość.

Amen.