Modlitwa łaskawy i miłosierny Ojcze

przez | 30 stycznia, 2023

Modlitwa łaskawy i miłosierny Ojcze

Łaskawy i miłosierny Ojcze , zdrożny, ubogi do Ciebie przychodzę.

W dobroci swej niezmierzonej przez cały dzień nade mną czuwałeś.

Ominęły mnie nieszczęścia, nie zaznałem cierpienia, ni biedy, boś

Ty mnie prowadził, jak dziecko za rękę.

Nieustannie odczuwałem Twe błogosławieństwo.

Na krok mnie nie odstępowałeś, łaskawie mną kierując.

Z radością więc przed Tobą w modlitewnej postawie staję, by z serca dzięki składać mojemu Obrońcy.

Chcę Cię wielbić tu i w niebie. Za niezmierzoną dobroć Twoją przyjmij korne dziękczynienie.

Boże, Światłości moja, nie opuszczaj mnie, lecz strzeż ciało i duszę moją, gdy z pokorą się Tobie polecam.

W Twoje Imię, Panie, kończę ten dzień. Bądź przy mnie w

ciemnościach nocy i zaprowadź do życia wiecznego. Amen.