Modlitwa do świętej Batyldy

przez | 30 stycznia, 2023

Modlitwa do świętej Batyldy

Boże, który pozwoliłeś Batyldzie osiągnąć miłosierdzie

doskonałe, a przez to i Twoje Królestwo po zakończeniu

ziemskiej pielgrzymki, wzmocnij nas za jej wstawiennictwem, abyśmy

mogli ponowię połączyć się z Tobą na drodze miłości. Amen.