Modlitwa o kanonizację błogosławionej Bolesławy

przez | 29 stycznia, 2023

Modlitwa o kanonizację błogosławionej Bolesławy

Boże, który wybrałeś bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca

nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć

wieków w Kościele Twoim, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone

przez jej przyczynę, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę

Twoją, by zaliczona w grono Świętych, cześć odbierała od wszystkich

wyznawców Chrystusowych, dla chwały Imienia Twego Najświętszego. Amen.