Modlitwa małżonków o miłość

przez | 18 kwietnia, 2022

Modlitwa małżonków o miłość

Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
pomóż nam dostrzegać w sobie

wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość,

ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy

miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich,

Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej,

aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,

ale by jaśniała wierność w

naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen.

Modlitwa małżonków o miłość

Panie, dziękujemy Ci, że obdarzyłeś nas miłością.
Zawsze myślałeś o nas „razem” i tak nas kochałeś,

jedno obok drugiego.
Panie, spraw, byśmy pojęli sztukę głębokiego wzajemnego poznania.

Daj nam odwagę przekazywania sobie naszych pragnień, ideałów,
nawet ograniczeń naszego

działania, aby małe nie uknionej słabości natury,
przelotne nieporozumienia,

coś niespodziewanego czy niedyspozycje
nie naraziły tego co nas jednoczy, ale napotkały na serdeczną i wspaniałomyślną wolę zrozumienia.

Daj, Panie, każdemu z nas dwojga radosną fantazję w wyrażaniu każdego dnia szacunki i czułości,
aby nasza miłość zajaśniała jak

mała iskierka Twojej niezmierzonej miłości. Amen.