Modlitwa Maryjo Matko proszę Cię

przez | 18 kwietnia, 2022

Modlitwa Maryjo Matko proszę Cię

O Maryjo… Mater mea… Matko moja!
Dla mnie ofiarowałaś swoje dziewictwo,
dla mnie broniłaś go,
dla mnie przyjęłaś słowo anielskie,

dla mnie ofiarowałaś Jezusa w świątyni,
dla mnie przyjęłaś proroctwo Symeona,
dla mnie byłaś ubogą w Betlejem,
dla mnie stałaś się wygnanką w Egipcie,

dla mnie biedną i zmęczoną w Nazarecie,
dla mnie szukałaś Jezusa w Jerozolimie,
dla mnie również milczałaś w świątyni,

dla mnie wzywałaś Jezusa w Kanie,
dla mnie pragnęłaś Go zobaczyć w Kafarnaum,
dla mnie byłaś samotna podczas Jego wielkiej nieobecności,
dla mnie udręczona, gdy stanął przed trybunałami,

dla mnie zbolała i mężna na Kalwarii,
dla mnie modliłaś się z Dwunastoma,
dla mnie byłaś rozradowana w Duchu Świętym,

dla mnie tryumfująca w niebie…
to wszystko stało się dla mnie, było chciane dla mnie,
Ty bowiem ukochałaś mnie, zrodziłaś, wzięłaś mnie w matczyne ramiona,

na podobieństwo Opatrzności Bożej, zanim byłem, dla mnie, dla mnie…
o Matko najmilsza!

O Dziewico błogosławiona, nie tylko dałaś ciało Słowu godnemu uwielbienia, Synowi Bożemu, lecz to samo Słowo uczłowieczone ofiarowałaś w świątyni Ojcu,

poświęcając Je dla spełnienia Bożej woli; weź w swoje ramiona matczyne duszę moją, przedstaw ją Twojemu Boskiemu Synowi, połącz swoją modlitwę z moją, abym został wybrany dla wypełnienia woli Ojca

G. Canovai