Modlitwa matki z dzieckiem

przez | 16 października, 2022

Wszechmogący i Wieczny Boże, Ty który za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś

ciało i duszę chwalebnej Dziewicy Maryi na godny przybytek dla Twojego

Boskiego syna i uświęciłeś św. Jana Chrzciciela, kiedy

jeszcze były w łonie matki, wysłuchaj modlitw Twojej pokornej służebnicy, która

prosi Cię, przez wstawiennictwo św. Gerarda, abyś bronił mnie od wszelkiego

niebezpieczeństwa i czuwał nad moim dzieckiem, który zechciałeś mnie

pobłogosławić; niech zostanie obmyte w wodach chrztu, a po życiu

chrześcijańskim na ziemi niech osiągnie wraz ze swoją matką szczęście wieczne w niebie. Amen.