Litania o pokój na świecie

przez | 16 października, 2022

Litania o pokój na świecie

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Jadwigo, Patronko Śląska i Polski,

Święta Jadwigo, ozdobo Kościoła świętego,

Święta Jadwigo, niestrudzona apostołko królestwa Bożego,

Święta Jadwigo, chwało stanu książęcego,

Święta Jadwigo, ogrodzie cnót chrześcijańskich,

Święta Jadwigo, wzorze poddanie się woli Bożej,

Święta Jadwigo, wzorze świętości,

Święta Jadwigo, splendorze czystości,

Święta Jadwigo, zwierciadło pobożności,

Święta Jadwigo, przykładzie cierpliwości,

Święta Jadwigo, nauczycielko pokory,

Święta Jadwigo, pociecho nasza,

Święta Jadwigo, wspomożycielko strapionych,

Święta Jadwigo, matko ubogich,

Święta Jadwigo, ucieczko opuszczonych,

Święta Jadwigo, troskliwa opiekunko podwładnych,

Święta Jadwigo, pocieszycielko wdów i sierot,

Święta Jadwigo, cudowna lekarko chorych,

Święta Jadwigo, wzorze pokutujących,

Święta Jadwigo, niestrudzona w trosce o godnych kapłanów,

Święta Jadwigo, wspomożycielko zakonów,

Święta Jadwigo, przykładzie chrześcijańskich małżeństw,

Święta Jadwigo, wytrawna wychowawczyni swoich dzieci i wnuków,

Święta Jadwigo, prorokini przyszłych rzeczy,

Święta Jadwigo, orędowniczko pokoju,

Święta Jadwigo, patronko pojednania i współpracy między narodami,

Święta Jadwigo, patronko budowanych kościołów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święta Jadwigo.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom

święta Jadwiga zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam

swojej łaski, abyśmy za jej przykładem, starali się o pokój i zgodę

między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen