Modlitwa do świętej Teresy z Avila

przez | 15 października, 2022

Modlitwa do świętej Teresy z Avila

Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą

Teresę od Jezusa, Doktor Kościoła, aby

wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw,

abyśmy się karmili jej

duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.