Nagroda za dobrowolne ubóstwo

przez | 15 października, 2022

Nagroda za dobrowolne ubóstwo

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy

wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» 28 Jezus zaś

rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy

Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście

za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście

pokoleń Izraela. 29 I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub

siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne

odziedziczy. 30 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.