Litania do świętej Teresy od Jezusa

przez | 15 października, 2022

Litania do świętej Teresy od Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Tereso,

Wybrana oblubienico Syna Bożego,

Odnowicielko ducha zakonnego,

Chwało i radości Zakonu Karmelitańskiego,

Mistrzyni ducha niebieskiego,

Nauczycielko Boskich tajemnic,

Ofiaro miłości Boskiej,

Przykładzie pokutujących,

Zwierciadło cnót świętych,

Obrazie cierpliwości,

Skarbie ubóstwa,

Wizerunku pokory,

Męczennico świętego pragnienia nieba,

Opiekunko uciekających się do ciebie,

Wspomożenie rozpaczających,

Pocieszenie konających,

Święta Tereso, ciebie prosimy,

Od zapomnienia dobrodziejstw Boskich, broń

nas prośbami Twymi, święta Tereso.

Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od nagłej śmierci,

Od złego skonania,

Abyś nam zechciała uprosić ducha pobożności i prawdziwej pokuty, ciebie

prosimy, wstaw się za nami, święta Tereso.

Abyśmy cię mogli naśladować w twojej drodze do doskonałości i w

twoich cnotach, ciebie prosimy,

Abyśmy mogli konać i umierać w miłości Boskiej, podobnej

do twojej, ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Tereso.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą

Teresę od Jezusa, Doktor Kościoła, aby wskazała Kościołowi

drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową

nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.