Litania do świętej Małgorzaty Marii Alacoque

przez | 14 października, 2022

Litania do świętej Małgorzaty Marii Alacoque

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa,

Święty Józefie, Patronie dusz Bogu poświęconych,

Święty Janie, Apostole Boskiej miłości,

Święty Franciszku Salezy,

Święta Joanno, Franciszko de Chantal, Założycielko Zakonu Nawiedzenia Sióstr Wizytek,

Święta Małgorzato Mario,

Święta Małgorzato Mario, dziewico, od dzieciństwa poświęcona Jezusowi,

Święta Małgorzato Mario, dziecię ukochane Maryi,

Święta Małgorzato Mario, chwało Zakonu Nawiedzenia,

Święta Małgorzato Mario, ulubienico Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, uczennico ukochana Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, powiernico nieskończonej miłości Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, powiernico Jego Boleści z powodu ludzkiej niewdzięczności,

Święta Małgorzato Mario, oblubienico wierna Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, pocieszycielko Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, apostołko nabożeństwa do Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, wielbicielko żarliwa Najświętszego Sakramentu,

Święta Małgorzato Mario, oblubienico, poświęcająca się jako zadośćuczynienie

Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie,

Święta Małgorzato Mario, miłośniczko żarliwa krzyża Chrystusowego,

Święta Małgorzato Mario, przemożna Orędowniczka w nawracaniu

dusz niewiernych i zatwardziałych grzeszników,

Święta Małgorzato Mario, ofiaro miłości,

Święta Małgorzato Mario, duszo, pozostająca pod szczęśliwą opieką Twojego Anioła Stróża,

Święta Małgorzato Mario, chwało Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, rozkoszy Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów Serca Jezusowego,

Święta Małgorzato Mario, naśladująca Jezusa, cichego i pokornego sercem, która byłaś doskonale posłuszna,

Święta Małgorzato Mario, miłośniczko życia upokorzonego i oderwanego od wszystkiego, co nie jest Bogiem,

Święta Małgorzato Mario, mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym,

Święta Małgorzato Mario, orędowniczko przemożna dusz w czyśćcu cierpiących,

Święta Małgorzato Mario, Ty, co zaczerpnęłaś w Sercu Jezusowym

miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego,

Święta Małgorzato Mario, w życiu im po śmierci jaśniejąca cudami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,

W: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne..

Módlmy się: Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny

sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką

wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w

pełni życia Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, któryś

niewypowiedziane bogactwa Serca Twojego Świętej Małgorzacie Marii Dziewicy

cudownie objawił, pozwól nam przez jej

zasługi i naśladowanie, abyśmy Cię we wszystkim i nad wszystko

miłując, zasłużyli sobie na wieczne w tymże Sercu Twoim mieszkanie.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

O słodka i miła Serca Jezusowego Oblubienico, św. Małgorzato Mario, kwiecie

powabny i skromny fiołku, któryś ozdobił i upiększył ogród Zakonu Nawiedzenia, o perło

droga i najbogatsze dziedzictwo rodziny św. Franciszka

Salezego i św. Joanny Franciszki, o Święta Dziewico, módl się za nami. O Ty, której Pan

Jezus objawił bogactwa niewypowiedziane swojego Serca i powierzył najskrytsze

tajemnice swych boleści, pragnień i miłości swojej, uproś mi przyczyną swoją – łaskę, abym coraz

większy zapał czując w sercu moim, coraz bardziej i bardziej wzrastał/a/ w miłości

Najsłodszego Serca Jezusa mojego i to Serce Najsłodsze z Tobą i ze wszystkimi

Świętymi wielbił/a/ przez nieskończone wieki wieków. Amen.