Modlitwa młodych

Modlitwa młodych

Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece

w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy Cię,

abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała,

ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich.

Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali

wierności pośród wszelkich przygód

tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.