Litania do świętych lekarzy Kosmy i Damiana

Litania do świętych lekarzy Kosmy i Damiana

Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami
Święty Łukaszu patronie lekarzy, módl się za nami

Święci lekarze, Kosmo i Damianie, módlcie się za nami,

Święci lekarze, naśladowcy Chrystusa, módlcie się za nami,

Święci lekarze, godni podziwu dla cnót waszych, módlcie się za nami,

Święci lekarze, jaśniejący dobrocią, módlcie się za nami,

Święci lekarze, płomienni miłością , módlcie się za nami,

Święci lekarze, przyozdobieni pokora, módlcie się za nami,

Święci lekarze,wzorowi w łagodności, módlcie się za nami,
Święci lekarze, mężni obrońcy wiary, módlcie się za nami,

Święci lekarze, apostołowie Prawdy, módlcie się za nami,

Święci lekarze, pogardzający światem, módlcie się za nami,

Święci lekarze, tęskniący ku bogactwom Nieba, módlcie się za nami,

Święci lekarze, niezmordowani bohaterowie miłości bliźniego, módlcie się za nami,

Święci lekarze, głosiciele chwały Bożej, módlcie się za nami,

Święci lekarze, zwolennicy nauki, módlcie się za nami,

Święci lekarze, wzorze i obrono dla lekarzy, módlcie się za nami,

Święci lekarze, podporo dla dusz i ciał, módlcie się za nami,

Święci lekarze, zwierciadła prawdziwego braterstwa, módlcie się za nami,

Święci lekarze, o wielkim miłosierdziu, módlcie się za nami,

Święci lekarze, ulgo w nędzy,módlcie się za nami,

Święci lekarze, umocnienie słabych, módlcie się za nami,

Święci lekarze, schronienie dla strapionych, módlcie się za nami,

Święci lekarze, nadziejo chorych, módlcie się za nami,

Święci lekarze, potężni patronowie i obrońcy, módlcie się za nami,

Święci lekarze, orędownicy grzeszników, módlcie się za nami,

Święci lekarze, pogromcy demonów, módlcie się za nami,

Święci lekarze, radośni i mocni w udrękach, módlcie się za nami,

Święci lekarze, heroiczni świadkowie Ewangelii, módlcie się za nami,

Święci lekarze, uwolnieni z głębin morskich, módlcie się za nami,

Święci lekarze, cudownie uratowani od ognia, módlcie się za nami,

Święci lekarze, triumfujący nad wszelka tyrania, módlcie się za nami,

Święci lekarze, wierni aż do śmierci, módlcie się za nami,

Święci lekarze, współtowarzysze Aniołów, módlcie się za nami,

Święci lekarze, rozdający laski, módlcie się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Boże Wszechmogący, dozwól nam, którzy błagamy

opieki Twoich świętych męczenników, Kosmy i Damiana,

abyśmy przez ich orędownictwo zostali uwolnieni od

wszelkiego zła, które nam zagraża. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.