Modlitwa na cmentarzu

Modlitwa na cmentarzu

Bądźcie pozdrowione wy wszystkie dusze wiernych zmarłych!

Ten, który jest waszym prawdziwym

spoczynkiem niechaj wam da

odpoczynek wieczny! Jezus Chrystus,

Syn Boga żywego, Który dla waszego

i wszystkich ludzi zbawienia narodził

się z Niepokalanej Dziewicy i odkupił

was swoją Krwią Przenajdroższą niechaj was błogosławi,

niechaj was uwolni od cierpień a w dniu

ostatecznym niechaj was wzbudzi

z martwych i przyłączy do grona swoich Aniołów. Amen.