Modlitwa do świętej Katarzyny ze Sieny

Modlitwa do świętej Katarzyny ze Sieny

Święty Dominiku, Kapłanie Najwyższego i chwalebny Patriarcho! Tyś był przyjacielem, ulubionym synem i powiernikiem chwalebnej Królowej Niebios! Tyś przez Różaniec Święty rozliczne czynił cuda! I Ty, Święta Katarzyno Sieneńska,

najstarsza córo Zakonu Różańca Świętego, potężna pośredniczko u tronu Maryi i u Najświętszego Serca Jezusowego, które twoje serce ze swoim złączyło! O wy, ukochani święci! Wy znacie moją potrzebę i cierpienie moje.

Zmiłujcie się nad nędznym stanem moim. W czasie życia Waszego tu na ziemi serca Wasze zajmowały się czule cierpieniami waszych bliźnich, a Wasze ręce nie ustawały nigdy w niesieniu im pomocy.

Ponieważ w niebie Wasza potęga i miłość większe jeszcze się stały, aniżeli tu były na ziemi, więc błagajcie za mnie Matkę Różańca Świętego i Jej Boskiego Syna; wielka jest bowiem ufność moja, że za Waszą przyczyną otrzymam łaskę, którą tak wielce uzyskać pragnę.

Amen.

Modlitwa do świętej Katarzyny ze Sieny

O Maryjo, Świątynio Trójcy; Maryjo, Nosicielko Ognia… Maryjo, Ziemio urodzajna. Ty jesteś tą młodą rośliną, która dała nam wonny kwiat Słowa jednorodzonego, Syna Boga, w Tobie bowiem zostało zasiane to Słowo. Maryjo, Wozie Ognisty,

Ty niosłaś ogień ukryty i przysłonięty popiołem Twego człowieczeństwa… O Maryjo, widzę, że Słowo, które dałaś, jest w Tobie, nie będąc odłączone od Ojca…

W tym wszystkim ukazuje się godność człowieka, dla którego Bóg uczynił tak wiele i tak wielkie rzeczy… Dziś także, o Maryjo, w Tobie objawia się moc i wolność człowieka, bowiem gdy Anioł posłany był do Ciebie, aby Ci zwiastować tajemnicę daru Bożego, Syn Boży nie zszedł do łona Twego zanim nie zgodziłaś się w Twej woli.

On czekał u drzwi Twojej woli. aż Mu otworzysz, gdyż pragnął wejść do Ciebie i byłby nigdy nie wszedł, gdybyś Mu nie była otwarła… Pukała do drzwi Twoich, o Maryjo Boskość odwieczna, lecz gdybyś nie otwarła, Bóg nie wcieliłby się w Tobie…

Do Ciebie się uciekam, Maryjo, Tobie oddaję moje błaganie za słodką oblubienicą Chrystusa oraz za Jego Wikariusza na ziemi, ażeby do prowadzenia Kościoła świętego otrzymał światło rozwagi i roztropności.

Amen.

Modlitwa do świętej Katarzyny ze Sieny

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie.Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią.Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.

Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie!

Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.