Modlitwa na święto poświęcenia Bazyliki Latereńskiej

przez | 12 listopada, 2023

Boże, który z wybranych kamieni wznosisz sobie wieczne

mieszkanie, pomnóż w Twoim Kościele ducha łaski, aby lud

Twój wzrastał bezpiecznie, chroniony przez

niezniszczalne mury tej świętej budowli. Amen.