Modlitwa do Pięciu Pierwszych Męczenników Polski

przez | 13 listopada, 2023

Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim

krwią świętych męczenników Benedykta, Jana,

Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją łaską naszą

słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie

wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię

naszym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.