Modlitwa o kanonizację błogosławionego Jana Beyzyma SJ

Modlitwa o kanonizację błogosławionego Jana Beyzyma SJ

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy!

Ty przez sługę swego Jana Beyzyma okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie

najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśliwych, opuszczonym i

odepchniętym, odgrodzonym od społeczności ludzkiej murem lęku i

pogardy. Przez Twoje w nim miłosierdzie i przez jego wstawiennictwo

uczyń nas narzędziem Twojej opatrzności, dobroci i pocieszenia dla

wszystkich, którzy tego potrzebują.

A jeśli woli Twojej nie jest to przeciwne, racz go zaliczyć do grona swych

świętych, nam zaś udziel łaskawie tego, o co Cię ufnie prosimy z

pragnieniem Twojej chwały i naszego dobra.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.