Modlitwa przed pracą

Modlitwa przed pracą

Ojcze najlepszy, przez wstawiennictwo

Błogosławionego Piotra Jerzego Frassati

proszę Cię gorąco, naucz mnie sumiennie

wypełniać obowiązki, choć często

są one szare

i monotonne. Nie pozwól mi uciekać

od nich w pogoni za kuszącymi i

łatwymi atrakcjami.

Boże, daj mi Twoje światło, abym wiedział, co w danej chwili jest

najważniejsze,

i obdarz siłą, abym zawsze szedł za tym.

Panie, otwórz mnie całkowicie na Twoje

działanie i uczyń ze mnie człowieka

odpowiedzialnego, aby losy Królestwa Bożego na ziemi

w każdej chwili mojego życia były dla mnie najważniejsze. Amen.

autor ksiądz Timothy Deeter z USA