Modlitwa za wstawiennictwem Ojca Jana Beyzyma

Modlitwa za wstawiennictwem Ojca Jana Beyzyma

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy!

Ty przez sługę swego Jana Beyzyma

okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym,

najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśliwych,

opuszczonym i odepchniętym,

odgrodzonym od społeczności ludzkiej

murem lęku i pogardy.

W Twym wielkim miłosierdziu

i przez jego wstawiennictwo

uczyń nas narzędziem Twojej Opatrzności,

dobroci i pocieszenia dla wszystkich,

którzy tego potrzebują.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.