Modlitwa o łaskę naśladowania Jezusa

przez | 29 czerwca, 2022

Modlitwa o łaskę naśladowania Jezusa

Jak doskonale naśladowałeś, Święty Apostole, Boskiego Nauczyciela cierpieniem twoim! Ale jak dalecy my jesteśmy od tego przykładu – ze względu na nasz lęk,

który wypełnia nas, gdy patrzymy na nasze krzyże i umartwienia!

Wygody i przyjemności życia stały się naszym celem, zapomnieliśmy o tym, że chcąc iść za Chrystusem, trzeba wziąć swój krzyż,

a przecież nikomu nie jest łatwo go nieść. Nie dopuszczaj, prosimy ciebie, abyśmy dalej żyli w ten sposób, zapal nas do naśladowania twego przykładu;

a jeżeli nie będziemy mieć tyle serca, abyśmy biegli,

tak jak ty, na przyjęcie krzyża, przynajmniej niech będziemy w stanie przyjmować z pogodną twarzą te przykrości, które się nam zdarzają codziennie.

Nośmy je z radością i wytrwajmy tak, jeśli tego potrzeba – aż do śmierci, abyśmy cierpiąc z Chrystusem i z tobą na ziemi,

zasłużyli z Chrystusem na uczestnictwo w wiecznym dziedzictwie w niebie. Amen.