Litania do świętego Piotra i Pawła

przez | 29 czerwca, 2022

Litania do świętego Piotra i Pawła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl (módlcie) się za nami.

Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle,

Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus

dał klucze do nieba i ustanowił widzialną głową swego Kościoła,

Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus wybrał do głoszenia Ewangelii poganom,

Święty Piotrze, który gorzko opłakiwałeś swój upadek,

Święty Pawle, który stałeś się z wielkiego prześladowcy światłem Kościoła,

Święty Piotrze, którego Anioł uwolnił z więzienia,

Święty Pawle, który wycierpiałeś największe prześladowania dla wiary,

Święty Piotrze, który zostałeś ukrzyżowany głową do ziemi,

Święty Pawle, który zostałeś ścięty za świętą wiarę,

Którzy za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa

zupełnie się poświęciliście dla zbawienia dusz ludzkich,

Którzy potwierdziliście własną krwią świętą wiarę,

Przez trudy Waszej apostolskiej pracy, prosimy Was,

Abyśmy kiedyś mogli się dostać do chwały niebieskiej, prosimy Was,

Abyśmy niezachwianie zachowywali świętą wiarę Kościoła katolickiego, prosimy Was,

Aby Bóg raczył wspierać swoją łaską wszystkich

kapłanów i sposobiących się do służby Kościołowi świętemu, prosimy Was,

Aby Bóg raczył utrzymywać małżeństwa w wierności,

dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności, prosimy Was,

Abyśmy byli zachowani od powietrza, wojny i głodu, prosimy Was,

Abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego niebezpieczeństwa

duchowego w ostatniej godzinie życia, prosimy Was,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła

dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary,

przez ich wstawiennictwo udziel nam pomocy i doprowadź

nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.