Modlitwa do świętego Pawła Apostoła

przez | 29 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Pawła Apostoła

Święty Pawle Apostole, wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary i miłości.

Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa. Drogę, Prawdę i Życie.

Amen.

Modlitwa do świętego Pawła Apostoła

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas.

Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.

Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość.

Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.

Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.

Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.

Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca.

Amen.

Modlitwa do świętego Pawła Apostoła

Jak doskonale naśladowałeś, Święty Apostole, Boskiego Nauczyciela cierpieniem twoim! Ale jak dalecy my jesteśmy od tego przykładu – ze względu na nasz lęk, który wypełnia nas,

gdy patrzymy na nasze krzyże i umartwienia! Wygody i przyjemności życia stały się naszym celem, zapomnieliśmy o tym, że chcąc iść za Chrystusem,

trzeba wziąć swój krzyż, a przecież nikomu nie jest łatwo go nieść. Nie dopuszczaj, prosimy ciebie, abyśmy dalej żyli w ten sposób, zapal nas do naśladowania twego przykładu;

a jeżeli nie będziemy mieć tyle serca, abyśmy biegli, tak jak ty, na przyjęcie krzyża, przynajmniej niech będziemy w stanie przyjmować z pogodną twarzą te przykrości, które się nam zdarzają codziennie.

Nośmy je z radością i wytrwajmy tak, jeśli tego potrzeba – aż do śmierci, abyśmy cierpiąc z Chrystusem i z tobą na ziemi, zasłużyli z Chrystusem na uczestnictwo w wiecznym dziedzictwie w niebie. Amen.