Modlitwa o łaski do Błogosławionej Marii Crostarosy

przez | 9 kwietnia, 2022

Modlitwa o łaski do Błogosławionej Marii Crostarosy

Ufni w twoje wstawiennictwo i umocnieni świadectwem twojego życia,

Błogosławiona Matko Mario Celeste, przyzywamy twego orędownictwa.

Przez świętą Ewangelię poznałaś Chrystusa Odkupiciela jako słowo życia.

Przez kontemplację Jego tajemnic przyjęłaś Go jako Zbawiciela.

Przez uczestnictwo w Eucharystii stałaś się Jego żywą pamiątką.

Tym, którzy szukają prawdy i pokoju wyproś dar spotkania Chrystusa w miłosierdziu Kościoła,

w radości braterskiej komunii, w miłości do ubogich i cierpiących, abyśmy wszyscy spotkali się zjednoczeni w ramionach.

Amen.