Modlitwa po komunii świętej

przez | 9 kwietnia, 2022

Modlitwa po komunii świętej

Dzięki Ci składam, Panie Boże, Ojcze wszechmogący,

za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że zechciałeś mnie

dopuścić do uczestnictwa

w najświętszym Ciele Twego Jednorodzonego Syna.

Błagam Cię, Ojcze najłaskawszy, aby ta Komunia święta nie była dla mnie

czymś spełnionym pod przymusem

ani okazją do zasłużenia na karę, ale pomocą w uzyskaniu przebaczenia.

Niech będzie ona dla mnie zbroją wiary, tarczą dobrej woli,

umorzeniem wszystkich mych wad,

wygnaniem wszelkich cielesnych

chętek i wzrostem miłości,

cierpliwości, prawdziwej pokory i wszelkich cnót.

Niech będzie całkowitym uspokojeniem ducha i mocą obronną

przed wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi

oraz wiecznym zjednoczeniem z Tobą samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem.

Racz doprowadzić mnie do owej nieopisanej uczty, gdzie Ty sam jesteś prawdziwym światłem, całkowitą

sytością i trwałą rozkoszą na wieki wieków.

Amen.