Modlitwa o miłość Bożą

przez | 9 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa o miłość Bożą

Chryste, powiększ we mnie miłość, żebym się

nauczył w głębi serca smakować, jak słodka to rzecz kochać, w miłości się rozpływać i zanurzać.

Niech mnie miłość ogarnie, bym w zapale i zachwycie przeszedł sam siebie. Obym śpiewał pieśń miłości i

wznosił się w górę za Tobą, mym Ukochanym. Niech dusza moja ustaje, wielbiąc Cię i weseląc się z miłości.

Obym kochał więcej Ciebie, niż siebie, a siebie tylko dla Ciebie i wszystkich ludzi abym kochał w Tobie, jak to

nakazuje prawo miłości, które jak światło promieniuje z Ciebie.

Amen.