Modlitwa o ocalenie króla

Modlitwa o ocalenie króla

modlitwa (na podstawie psalmu)

Niech Jahwe cię wysłucha w dniu utrapienia,

niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Niech ześle tobie pomoc z świątyni

i niech cię wspiera z Syjonu.

Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach

i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,

i wypełni każdy twój zamysł.

Chcemy się cieszyć z twego ocalenia

i w imię Boga naszego podnieść sztandary.

Niech Jahwe wypełni wszystkie twoje prośby!

Teraz wiem, że Jahwe wybawia swego pomazańca,

odpowiada mu ze świętych swych niebios,

przez możne czyny zbawczej swej prawicy.

Jedni wolą rydwan, drudzy konie,

a nasza siła w imieniu Boga naszego Jahwe.

Tamci się zachwiali i upadli,

a my stoimy i trwamy.

Jahwe, wybaw króla,

a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.