Modlitwa o pomoc do błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej

Modlitwa o pomoc do błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie

prosić będą z ufnością pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków,

jakie z gorliwością pełniła w swym życiu, zapewni nam Twoje błogosławieństwo.

Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech

będzie opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia,

a szczególnie niech wyprosi łaskę, o którą

w tej modlitwie wstawienniczej prosimy oraz dopomoże nam w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.