Modlitwa do Benedykta XI

Modlitwa do Benedykta XI

Boże, Ty nam dałeś w bł. Benedykcie XI, papieżu,

wzór ewangelicznej łagodności, życzliwy, głębokiej modlitwy.

Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem

umiłowali sprawy niebieskie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.