Hymn na uroczystość Wniebowzięcia NMP

Hymn na uroczystość Wniebowzięcia NMP

Ku szczytom nieba podąża

Ku szczytom nieba podąża

Maryja, jasna jutrzenka,

Wspanialsza blaskiem od słońca

I od księżyca piękniejsza.

Całego świata Królowa

Na tronie dzisiaj zasiada,

Gdyż Ona Tego zrodziła,

Kto był przed światła początkiem.

Wstępuje ponad aniołów,

Przewyższa świętych zastępy,

Bo Jej zasługi są większe

Niż wszystkich błogosławionych.

Ogląda władzę monarszą

Swojego Pana i Stwórcy,

Którego w łonie nosiła

I w żłób złożyła ubogi.

Przez Ciebie, czysta Dziewico,

Twój Syn wziął ciało człowiecze,

Więc teraz módl się do Niego,

By nas za braci swych uznał.

Maryjo, z Tobą pragniemy

Wysławiać Trójcę Najświętszą,

Gyż Bóg do nieba Cię wziąwszy

Okazał swoją potęgę.