Koronka do świętej Rity

Znak Krzyża – Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz w intencji Zakonu Augustiańskiego
Zapowiedź tajemnicy:
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Po każdej tajemnicy: Święta Rito, naucz nas kochać.

Wprowadzenie
Każda świętość rodzi się z miłości, która jest największym przykazaniem Chrystusowego przesłania. Duchowość świętej Rity to duchowość miłości. Święta Rita naśladuje w ten sposób duchowość świętego ojca Augustyna, który wytyczył drogę rozwoju życia, zarówno doczesnego, jak i duchowego, szlakiem wzrostu miłości. Drogą duchową świętej Rity był wzrost w miłości. Podążajmy w modlitwie głównymi etapami tej ścieżki, prosząc świętą, aby pomagała nam wzrastać na takiej samej drodze miłości.

TAJEMNICA PIERWSZA
Miłość św. Rity do Boga
Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana Boga. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu.
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA DRUGA
Miłość św. Rity do rodziny
Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu.
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA TRZECIA
Miłość św. Rity w przeciwnościach losu
Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia – zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej Opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali.
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA CZWARTA
Miłość św. Rity owocuje przebaczeniem
Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia.

Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA PIĄTA
Miłość św. Rity niesie pojednanie i pokój
Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku.
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA SZÓSTA
Miłość św. Rity, przez którą w sposób całkowity ofiaruje swe życie Bogu i bliźnim
Po utracie męża i synów, w wieku trzydziestu lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg.
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA SIÓDMA
Miłość św. Rity do Chrystusa Ukrzyżowanego
Święta Rita w uniesieniu miłości poprosiła Pana, aby mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. A Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie piętnaście lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, aby miłość stała się siłą napędową naszego życia.
Ojcze nasz…,
3 razy Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu… .
Święta Rito, naucz nas kochać.

Pod Twoją obronę …