Koronka do świętej Rity

Koronka do świętej Rity

Znak Krzyża – Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak

była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz w intencji Zakonu Augustiańskiego

Zapowiedź tajemnicy:

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Po każdej tajemnicy: Święta Rito, naucz nas kochać.

Wprowadzenie

Każda świętość rodzi się z miłości, która jest największym

przykazaniem Chrystusowego przesłania.

Duchowość świętej Rity to duchowość miłości.

Święta Rita naśladuje w ten sposób

duchowość świętego ojca Augustyna, który wytyczył drogę

rozwoju życia, zarówno doczesnego, jak i duchowego, szlakiem

wzrostu miłości. Drogą duchową świętej Rity był wzrost w miłości.

Podążajmy w modlitwie głównymi etapami tej ścieżki, prosząc

świętą, aby pomagała nam wzrastać na takiej samej drodze miłości.

Tajemnica pierwsza

Miłość św. Rity do Boga

Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która

nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana Boga.

Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica druga

Miłość św. Rity do rodziny

Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości,

jest nasza rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada.

Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci.

Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości

do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA 3

Miłość św. Rity w przeciwnościach losu

Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł

moment trudności, bólu, niezrozumienia – zabójstwo męża w zdradziecki

sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie

ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty.

Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać.

Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy

zawsze ufali Bożej Opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica 4

Miłość św. Rity owocuje przebaczeniem

Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi

kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć

ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała.

Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

  • TAJEMNICA PIĄTA

Miłość św. Rity niesie pojednanie i pokój

Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli

nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie

towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości.

Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę

nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy

stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica szósta

Miłość św. Rity, przez którą w sposób całkowity ofiaruje swe życie Bogu i bliźnim

Po utracie męża i synów, w wieku trzydziestu lat, święta

Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości.

Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne.

Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne

dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita

wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

TAJEMNICA SIÓDMA

Miłość św. Rity do Chrystusa Ukrzyżowanego

Święta Rita w uniesieniu miłości poprosiła Pana, aby mogła

uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. A Pan wysłuchał ją, obdarzając raną

ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból

nosiła przez ostatnie piętnaście lat swego ziemskiego życia.

Prośmy świętą Ritę, aby miłość stała się siłą napędową naszego życia.

Ojcze nasz…,

3 razy Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu… .

Święta Rito, naucz nas kochać.

Pod Twoją obronę …