Litania kochających Jezusa

Litania kochających Jezusa

Jezu, nie zwlekaj dłużej, Chryste, usłysz nas,

Jezu, nie zwlekaj dłużej.

Chryste, zejdź ku nam niżej,

Jezu, nie zwlekaj dłużej.

Z Bogiem Ojcem, którego się lękamy, pojednaj nas;

Ducha Świętego, którego pojąć nie możemy, wytłumacz nam;

Matkę Twoją, która człowiekiem była jak i my, włącz na zawsze w krew naszą;

Wszystkich Świętych, braci dalekich i obcych, zaszczep nam.

Za to, że Ciebie zrozumieć tak łatwo, kochamy Cię, Jezu!

Za to, że Twoja prawda o tym, co dobre, a co złe, nigdy się nie zmienia,

Za to, że pomazańcy Twoi, grzeszni czy cnotliwi, zawsze do Ciebie nas wiodą,

Za to, że co dzień czegoś nowego od Ciebie można się nauczyć,

Za to, że dniem i nocą, zimą i latem zawsze jesteś jednaki,

Za to, że bez Ciebie żyć niepodobna,

Za to, żeś cierpiał od swoich i od swoich byłeś zamęczony,

Za to, że przebaczyłeś sędziom, katom i ludowi,

Za to, żeś Ty jeden nas nigdy nie zawiódł,

Za to, żeś został z nami na pobojowisku, gdy nas wszyscy opuścili,

Za to, żeś poszedł z nami na najdalsze wygnania,

Za to, że Chleb Twój żywił nas, gdy innego nam skąpiono,

Za to, że krucyfiks Twój, gdy nań spojrzeć, taką ulgę przynosi,

Za to, że w Tobie jest cisza, pogoda i pewność,

Za to, że jesteś z nami przeciwko nam samym,

Za to, że niewierzący nieraz bliższy jest Ciebie, niż pobożny,

Za to, że przemawiasz do nas zawsze, gdy nadsłuchujemy,

Za to, że można Ci wyznać najcięższe zbrodnie, a Ty się nie zgorszysz,

Za to, że zbawiasz także szpiega, sprzedawczyka i zdrajcę,

Za to, że Cię można opuścić i zawsze droga do Ciebie zostaje otwarta,

Za Twoje narodzenie w stajence,

Za Twój warsztat ciesielski przy Józefie,

Za palestyńskie ścieżeczki, którymiś chadzał,

Za Twoje przypowieści, którymiś nas otoczył,

Za to, że kochasz nas więcej niż którykolwiek z bliskich,

Za to, że będziesz z nami przy skonaniu,

Bądź nam miłościw, nie przestawaj nas kochać, Jezu.

Bądź nam miłościw, zejdź ku nam niżej, Jezu.

Bądź nam miłościw, nie zwlekaj dłużej, Jezu,

który żyjesz i królujesz z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Módlmy się: Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości,

od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia

męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą,

zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.