Modlitwa do świętego Jacka za dzieci

Modlitwa do świętego Jacka za dzieci

Święty Jacku, wielki Polaku i cudotwórco

Zatroskany o los Kościoła i naszej Ojczyzny

Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom,

Oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.

Jak niegdyś leczyłeś choroby ciała,

Tak teraz użyj swej cudownej mocy,

By zachować w nich największy skarb

Jakim jest wiara i miłość.

Niegdyś przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru,

Spraw dziś, aby one przeszły bezpiecznie

Przez burzliwy okres rozwoju.

Nie pozwól, aby zabrakło im kiedykolwiek chleba,

A przez sieroctwo zostały pozbawione opieki rodziców.

Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju,

Podobnie jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie.

Niech będą naszą radością i chwałą,

Chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła,

A Bóg niech będzie w nich błogosławiony,

Amen.