Modlitwa za brata

Modlitwa za brata

Panie mój Boże i wspaniały Ojcze,

przychodzę w tej chwili do Twojej obecności,

aby oddać w Twoje ręce życie mojego brata/siostry.

Panie, rodzina jest cennym dobrem,

które mamy i gorliwością dla dobra, miłości i zjednoczenia mojej rodziny.

Wylej na jego/jej życie Twoje błogosławieństwa i Twój pokój,

niech spełnią się jego/jej marzenia i niech jego/jej drogi będą spokojne,

Niech każde zło, które próbuje powstać przeciwko życiu mojego brata/siostry,

będzie skarcone w imię Jezusa Chrystusa!

Niech każda przeszkoda, którą napotka,

będzie chroniona przez duchowość aniołów, których stworzyłeś

i przez wiarę w wielkiego i drogiego Pana oraz przez siłę w postawach!

Błogosław życie mego brata/mej siostry (imię),

niech zjednoczenie i miłość będzie zawsze pośród nas,

a Twoja obecność niech będzie na jego/jej życiu dzisiaj i na zawsze.

Proszę, aby życie mojego brata/ mojej siostry zawsze było przepełnione pokojem,

radością i determinacją i zwycięstwem w Jezusie.

Amen.