Modlitwa o wsparcie na co dzień

przez | 22 marca, 2023

Modlitwa o wsparcie na co dzień

Święty Franciszku z Asyżu, pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i

dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś w swoim sercu zmienne koleje

losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem bliskim

Sercu Odkupiciela objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne,

problemy kultury i cywilizacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia,

kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty, przynoszący

owoc język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie

problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus Sam mógł być dla człowieka

naszych czasów Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.