Modlitwa świętego Jana Pawła II w kaplicy stygmatów

przez | 22 marca, 2023

Modlitwa świętego Jana Pawła II w kaplicy stygmatów

Święty Franciszku, który otrzymałeś stygmaty na Alwerni, świat

tęskni za tobą jako za ikoną Jezusa ukrzyżowanego.

Potrzebuje twojego serca otwartego ku Bogu i ku człowiekowi, twoich stóp bosych i

zranionych, twoich rąk przebitych i błagających. Tęskni za twoim głosem słabym, ale potężnym mocą Ewangelii.

Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom uznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z

niego w pokucie. Pomóż im wyzwolić się z samych struktur grzechu, które

uciskają dzisiejsze społeczeństwo. Ożyw w rządzących świadomość tego, jak

nagląca jest potrzeba pokoju wewnątrz narodów i pomiędzy nimi.

Niech młodym udzieli się twoja świeżość życia, zdolna przeciwstawiać się

zasadzkom różnorakich kultur śmierci. Dotkniętym wszelkiego rodzaju złem przekaż,

Franciszku, twoją radość płynącą z umiejętności przebaczania.

Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, głód i wojnę

otwórz na nowo bramy nadziei. Amen.