Modlitwa o wstawiennictwo do błogosławionej Bolesławy Lament

Modlitwa o wstawiennictwo do błogosławionej Bolesławy Lament

Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona

Bolesława poświęciła się pracy w dziele

zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci,

których uświęcił jeden chrzest złączyli się

w prawdziwej wierze i bratniej miłości

pod przewodnictwem jednego Pasterza,

a mnie udziel łaski…, o którą z ufnością proszę.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.