Modlitwa o wstawiennictwo do siostry Ledóchowskiej

Modlitwa o wstawiennictwo do siostry Ledóchowskiej

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych,

którzy o nie prosić będą z ufnością pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy.

Niech naśladowanie jej cnót i uczynków,

jakie z gorliwością pełniła w swym życiu,

zapewni nam Twoje błogosławieństwo.

Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie opiekunką,

która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia,

a szczególnie niech wyprosi łaskę,

o którą w tej modlitwie wstawienniczej prosimy oraz dopomoże nam w

osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.