Litania do błogosławionej Jolenty

Litania do błogosławionej Jolenty tak Jolenty nie Jolanty

Jolenta była księżna kaliską i wielkopolską

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Święta Klaro,

Błogosławiona Jolento,
Wierna Oblubienico Chrystusa,
Wzorze cnót chrześcijańskich,

Naśladowczyni cnót św. Franciszka i św. Klary,
Nabożna czcicielko Chrystusa Ukrzyżowanego,
Wzorze pokory, ubóstwa i umartwionego życia,

Wzorze chrześcijańskich żon i matek,
Opiekunko uciśnionych i ubogich,
Troskliwa matko dla sierot,

Orędowniczko w powierzanych Ci przez nas potrzebach,
Nasza Patronko i Orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, błogosławiona Jolento.
W: Abyśmy drogą cnót Twoich upodobnili się do Chrystusa.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który serce błogosławionej Jolenty oderwałeś od zaszczytów i bogactw, a przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna,

prosimy Cię – przez Jej orędownictwo i zasługi – racz łaskawie sprawić, aby serca nasze, wśród ziemskich trosk, były skierowane ku Tobie, który jesteś jedyną naszą nadzieją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.