Psalm 129

Psalm 129

Z głębokości wołam do Ciebie Panie.

Panie wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach.

Panie, Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka,

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.