Modlitwa rozgrzeszenie

Modlitwa rozgrzeszenie

Duszo Chrystusowa, uświęć mię.
Ciało Chrystusowe, zbaw mię.
Krwi Chrystusowa, napój mię.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię
Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.
O dobry Jezu, wysłuchaj mię.
W ranach swoich ukryj mię.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mię,
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi twoimi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen

Modlitwa rozgrzeszenie

Boże Wszechmogący, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości,
Ty, który kochasz swoje dzieci i nie chcesz,
aby błądziły po ścieżkach grzechu i ciemności.
Panie, który jesteś Prawdą,
poprowadź nas trudną drogą rozeznawania.
Pomóż nam dostrzec podstępy złego ducha
i odrzucić je, a zachować tylko to, co pochodzi od Ciebie.
Pomóż nam trwać tylko przy tym,
co Ty sam z miłości nam dajesz
przez swoich prawdziwych proroków
dla naszego umocnienia, uświęcenia i zbawienia.
Ty otwierasz rękę, by nas nakarmić do syta,
i żywisz nas w czasie głodu,
jednak Twój nieprzyjaciel, także rozrzuca swe ziarna,
aby Twoje dzieci ogarnął zamęt, lęk i niepewność.
Pomóż nam odróżnić prawdziwy pokarm z Nieba,
który podtrzymuje w nas Twoje życie,
od trucizny, która to życie zabija.
Pomóż nam oddzielić kąkol od pszenicy.
Pomóż nam odróżnić prawdę od fałszu,
którym szatan chce nas zawrócić
z drogi wiodącej do Ciebie.
Daj nam ducha mądrości
i ukaż swoje prawdziwe i święte oblicze,
abyśmy nie zginęli.
Chroń nas także od tego, byśmy wskutek błędnej oceny,
pośpiechu i niecierpliwości
nie niszczyli tego, co zasiała Twoja ręka.
Pomóż nam również rozpoznać,
czy nasze myśli, plany i oceny pochodzą od Ciebie
lub czy wzbudził je w nas Twój przeciwnik,
nasze ambicje, zazdrość i egoizm
albo ukryta nienawiść do Twojego światła.
Naucz nas zamieniać w czyny miłości
wszystkie słowa, rady, myśli, natchnienia, jakimi nas obdarza
Twoje najświętsze i najczystsze Serce.
Amen.