Nowenna do Maksymiliana Kolbe

Nowenna do Maksymiliana Kolbe

Święty Maksymilianie, zapalony miłością Boga, opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy,

wskazywałeś ludowi Bożemu rozliczne formy apostołowania do zwycięstwa dobra i dla rozszerzenia królestwa Bożego na całym świecie.

Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać innych do Chrystusowej miłości.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości, wiarą i czynem mogli świadczyć o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do posiadania Boga w chwale wiecznej. Amen.

Św. Maksymilian uczy nas: “Aby w duszy naszej rozkwitły kwiaty cnót, muszą być ogrzane ciepłem Matki Niepokalanej”

Święty Maksymilianie, weź nasze rodziny, naszych bliskich, krewnych i znajomych w swoją opiekę i wstawiaj się za nimi, aby rozwijały się w nich cnoty miłości Boga i bliźnich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

K. Módl się za nami, św. Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim św. Maksymiliana Marię,

kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy,

spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci,

w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.