Modlitwa o zwycięstwo

przez | 5 listopada, 2022

Modlitwa o zwycięstwo

Błogosławiony Jahwe, skała moja,

który zaprawia ręce moje do bitwy,

a palce moje do boju.

On — łaska moja i warownia moja,

moje schronienie i mój wybawiciel,

tarcza moja, Jemu się powierzam,

On oddaje ludy pod moją władzę.

O Jahwe, kimże jest człowiek, że się o niego troszczysz,

kim syn człowieczy, że dbasz o niego?

Podobny jest człowiek do tchnienia wiatru,

a dni jego jak cień, który przemija.

Jahwe, nachyl Twoje niebiosa i zstąp,

dotknij gór, a one dymić będą.

Zabłyśnij Twymi piorunami i rozprosz ich,

wypuść Twoje strzały i niech ich porażą.

Wyciągnij Twoją rękę z wysoka i wyrwij mnie,

ocal mnie z wód przeogromnych,

z rąk synów obcych ludów,

których usta wypowiadają kłamstwa,

których prawica jest wiarołomna.

Pieśń nową chcę Ci śpiewać, Boże,

chcę Ci grać na harfie o dziesięciu strunach.

Tobie, który dajesz zwycięstwo królom

i wybawiasz Dawida, Twojego sługę.

Od miecza wrogiego ocal mnie,

wyrwij mnie z ręki obcych,

których usta wypowiadają kłamstwa,

których prawica jest wiarołomna.

Niech będą synowie nasi jak młode odroślą

bujnie wyrośnięte w swej młodości,

nasze córki jak narożne kolumny

pięknie rzeźbione w pałacu.

Niech nasze spichrze będą pełne,

obfitujące we wszelkie płody,

niech trzody nasze mnożą się nam w tysiące,

w tysiące tysięcy na naszych pastwiskach;

niech woły nasze będą objuczone.

Niech nie będzie wyłomu w murach ani przejścia,

ani żadnej skargi na naszych ulicach.

Szczęśliwy lud, któremu tak się dzieje,

szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Jahwe!